ZZ.lv ARHĪVS

Sarunas nonākušas strupceļā

Edgars Sauka

2007. gada 30. maijs 15:26

625
Sarunas nonākušas strupceļā

Bez rezultātiem beigušās pašvaldības un celtniecības projektu attīstītāju sarunas ar vairāku RAF dzīvojamā masīva ēku iedzīvotājiem, kas kategoriski noraida iespēju šeit veikt dzīvojamo un sabiedrisko ēku apbūvi. Vienlaikus atklāts paliek jautājums par kvartāla tālāko attīstību.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte atzīst, ka projekta attīstītāji - firmas «Alis» un «Rimts» - pēc pagājušajā rudenī iedzīvotāju izteiktajiem iebildumiem esot projektā ieviesuši papildinājumus - palielināts atpūtai paredzētās platības, ieprojektēts lielāks bērnu rotaļu laukums.

Otrdien notikusī iedzīvotāju sapulce pamazām ievirzījās gultnē, kas beigās sarunas par iespējamo tālāko projekta attīstību noveda strupceļā. Daudzu iedzīvotāju attieksmi pret celtniecības darbiem izteica Loka maģistrālē 23 dzīvojošais Mihails Klempers: «Negribam blakus svešus cilvēkus, tāpēc jaunu māju šeit nebūs!» Pēc šiem vārdiem daļa sapulces dalībnieku aplaudēja, tādējādi atbalstot projekta noraidījumu.

Daļa sanākušo apbūvi tomēr atbalstīja. Tajā pat laikā daudzi iedzīvotāji atzīst, ka iebildumi pret piedāvāto iekškvartālu apbūvi radušies tāpēc, ka līdzšinējie būvētāji citās pilsētas vietās līdz galam nav pabeiguši uzbūvēto ēku apkārtnes labiekārtošanu. Daļai iedzīvotāju arī nebija pārliecības, ka projekta attīstītāji ņems vērā priekšlikumus labiekārtot piebraucamos ceļus un izbūvēt autostāvvietas.

Kā «Ziņas» jau agrāk informēja, pagājušajā gadā notika vairākas sabiedriskās apspriešanas par detālplānojumu dzīvojamā masīvā starp Loka maģistrāli, Veco ceļu, Pērnavas un Rīgas ielu.

Viens no argumentiem pret apbūvi bija, ka, dzenot pāļus, blakus esošo dzīvojamo māju sienās esot parādījušās plaisas. Toreiz pašvaldība lēma par atkārtotu dzīvojamo māju būvekspertīzes veikšanu. Pēc pašvaldības ierosinājuma šonedēļ uz tikšanos tika aicināti māju vecākie un iedzīvotāji, kurus bija paredzēts iepazīstināt ar ekspertīzes rezultātiem.

Plašāk par šo tēmu lasiet ceturtdienas «Zemgales Ziņās».