ZZ.lv ARHĪVS

Lielupes un Robežu ielā būs jauns ūdensvads

Edgars Kupčs

2007. gada 30. maijs 16:12

954
Lielupes un Robežu ielā būs jauns ūdensvads

Ja vien negadīsies kādi sarežģījumi, jūlija vidū Lielupes ielas un daļa Robežu ielas iedzīvotāju ūdeni saņems no pilsētas centralizētās sistēmas. Ārējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve minētajās ielās ir ieguvumi no tā, ka firma «YIT» Jelgavā līdz šim kavējusi darbus. Tādējādi ietaupīti ES līdzfinansētā projekta līdzekļi, ko Vides ministrija ļāvusi izmantot citu ielu komunikāciju izbūvei.

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve jāpabeidz 45 dienu laikā, paredz SIA «Jelgavas ūdens» un SIA «Kompleksa objektu projektu administrēšana» noslēgtais būvdarbu līgums.

Otrdien darbu veicējas firmas strādnieki jau frēzēja ielu segumu, lai tur ieraktu jauno ūdensvadu. SIA «Kompleksa objektu projektu administrēšana» būvdarbu vadītāja palīgs Artūrs Miķelsons «Ziņām» sacīja, ka darbu plānā paredzētas arī grūtības, kas varētu rasties paaugstinātā Jelgavas gruntsūdeņu līmeņa dēļ. Tādējādi ap 12. jūliju iedzīvotājiem tikšot nodrošināta kvalitatīva un vides direktīvām atbilstoša dzeramā ūdens piegāde.

SIA «Jelgavas ūdens» rīkotājdirektors Jānis Laizāns apstiprināja Lielupes ielas iedzīvotājas Veltas Apsītes sacīto, ka pašvaldība ar šīs ielas iemītniekiem vienojusies par jauna ūdensvada izbūvi. Bija paredzēts, ka 50 procentu izmaksu segs māju īpašnieki, bet otru pusi - no pilsētas budžeta līdzekļiem. Darbu īstenošanai jau bija sagatavots tehniskais projekts, taču iekavētā projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» īstenošanas laikā uzkrātos līdzekļus Vides ministrija noteica izmantot projektā neiekļautas ielas ūdensvada izbūvei.

Tā kā nauda bija jāapgūst ātri, tika nolemts to darīt Lielupes ielā, kurai bija gatava tehniskā dokumentācija. J.Laizāns sola, ka iedzīvotāju iepriekš iemaksātā nauda tiks viņiem atdota.

Šopirmdien noslēgts arī līgums starp ministriju, Gvido Gudeli un Juriju Kaļiņinu par tehnisko uzraudzību Jelgavas ūdensvada un kanalizācijas izbūvē. Līguma kopējā summa ir 8434 lati. Jāpiebilst, ka G.Gudelis ir arī «YIT» citur pilsētā īstenoto darbu uzraugs.