ZZ.lv ARHĪVS

Strods: Jādomā nākotnes kategorijās

Anna Afanasjeva

2007. gada 27. jūlijs 15:59

749
Strods: Jādomā nākotnes kategorijās

Uzņēmējiem šodien ir svarīgi domāt nākotnes kategorijās, izprotot, ka konkurētspēju var sasniegt ar jaunu tehnoloģiju un iekārtu izmantošanu, pēc tikšanās Jelgavā atzina ekonomikas ministrs Jurijs Strods.

Jelgavu darba vizītē ministrs bija iekļāvis, lai tiktos ar pašvaldību vadību un pārliecinātos par uzņēmēju noskaņojumu, ES kopējā tirgū gūto pieredzi un struktūrfondu apguvi. J. Strods apmeklēja SIA «Jelgavas tipogrāfija» jaunos korpusus un «NP Properties» Jelgavas biznesa parku RAF teritorijā, ar ko līdz šim nebija nācies iepazīties.

Ministrs bija izteicis vēlmi tikties ar uzņēmējiem - Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas pārstāvjiem - plašākā lokā. Tikšanās gan nenotika, jo asociācijas vadītājs Imants Kanaška ir devies uz ārzemēm.

Tipogrāfiju ministrs bija vēlējies iepazīt kā vienu no nozares vadošajiem pārstāvjiem Baltijas mērogā. Viņš pauda gandarījumu, ka uzņēmums domā nākotnes kontekstā, saprot, ka mūsdienās darbaspēka īpatsvars nepieaugs un konkurēt iespējams tikai ar jaunām tehnoloģijām un iekārtām. Savukārt ražotnes vadītājs Juris Sīlis kā vajadzīgas vērtēja ministrijas ieceres vietējā darbaspēka kvalifikācijas celšanā.

Uzsverot, ka vispirms jādomā par tiem, kas pašlaik mūsu valstī jau strādā, ministrija izstrādājusi augstas kvalifikācijas darbaspēka piesaistes programmu. Valdība atbalstījusi arī otru ministrijas ieceri - 28 miljonus latu no Labklājības ministrijas novirzīt Ekonomikas ministrijai. Šos līdzekļus paredzēts izmantot pašreizējo darbinieku prasmju un iemaņu uzlabošanai. Trešā aktivitāte - strādājošo diskriminācijas novēršana atkarībā no vecuma. Proti, arī pensionāri, ja viņi vēlas un var strādāt, ir jāatbalsta, novēršot nevienlīdzību atalgojuma izmaksā.

NP Biznesa parkā ministrs pārliecinājās par nopietno ieguldījumu kādreizējās RAF industriālās zonas sakārtošanā atbilstoši nomnieku vajadzībām. Ieceres īstenotāji pareizi sapratuši, ka uzņēmumam vienam visu īstenot vairs nav ekonomiski izdevīgi un ka nozares ir jānodala.

Stratēģiski izdevīgā atrašanās vieta veicina uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides izveidi un ir perspektīva no loģistikas viedokļa. «NP Properties» pārstāvji ministram izteica vēlmi sagaidīt vienreiz no valdības stabilitāti, lai gandrīz ik mēnesi nebūtu jāpiedzīvo kādas izmaiņas.