ZZ.lv ARHĪVS

Jelgavā un Ozolnieku novadā jāievēl 15 deputātu; Jelgavas novadā – 17

> www.zz.lv

2013. gada 6. marts 20:04

988
Jelgavā un Ozolnieku novadā jāievēl 15 deputātu; Jelgavas novadā – 17

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien noteikusi republikas pilsētu Domēs un novadu Domēs ievēlamo deputātu skaitu 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās. Pavisam 119 pašvaldību Domēs būs jāievēl 1618 deputāti. 39 pašvaldībās būs jāievēl deviņi deputāti, četrās pašvaldībās – 13 deputātu, 60 pašvaldībās – 15 deputātu, 15 pašvaldībās – 17 deputātu, bet Rīgas Domē - 60 deputātu.

Atbilstoši likumam pašvaldību Domēs ievēlamais deputātu skaits ir nosakāms pēc iedzīvotāju skaita, kāds pašvaldības teritorijā reģistrēts vēlēšanu izsludināšanas dienā. Šogad pašvaldību vēlēšanas CVK izsludināja šā gada 28.februārī.Deviņi deputāti ir jāievēl novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000, novados ar iedzīvotāju skaitu no 5001 līdz 20 000 ir ievēlami 15 deputāti, bet novados ar iedzīvotāju skaitu no 20 001 līdz 50 000 – 17 deputāti. 13 Domes deputāti ir ievēlami republikas pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000. Savukārt republikas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits lielāks nekā 50 000, Domē ievēlami 15 deputāti. Ievēlamais deputātu skaits Rīgas domē ir 60 deputāti. Likums arī paredz novados, kuros iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 50 000, ievēlēt 19 deputātus, taču šobrīd Latvijā nav neviena tik liela novada, skaidro CVK pārstāve Kristīne Bērizņa.Salīdzinājumam 2009.gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlētas 118 pašvaldību Domes ar kopskaitā 1765 deputātiem. 41 pašvaldībā bija jāievēl 13 deputāti, 60 pašvaldībās – 15 deputāti, 16 pašvaldībās – 17 deputāti, bet Rīgas Domē - nemainīgi 60 deputāti. Tādējādi pieejamā statistika liecina, ka šogad par 147 deputātiem ir samazinājies kopējais pašvaldībās ievēlamais deputātu skaits. Tas skaidrojamas ar deputātu skaita samazinājumu no 13 uz deviņiem mazajās pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000. Šādu pašvaldību šī gada vēlēšanās būs 39, bet 2009.gadā bija 37.Jelgavā 28.februārī reģistrēti 62964 iedzīvotāji, līdz ar to pilsētas Domē jāievēl 15 deputātu, tikpat – Ozolnieku novada pašvaldībā, kur reģistrēts 10521 iedzīvotājs. Savukārt Jelgavas novada Domē tiks 17 deputātu, novada iedzīvotāju skaits februāra pēdējā dienā bija 26343.