ZZ.lv ARHĪVS

«Vienotības» Jelgavas novada nodaļa pieprasa izstrādāt jaunu novada attīstības stratēģiju

> www.zz.lv

2012. gada 11. septembris 08:10

2318
«Vienotības» Jelgavas novada nodaļa pieprasa izstrādāt jaunu novada attīstības stratēģiju

Partijas «Vienotība» Jelgavas novada valde pieprasa pārtraukt Jelgavas novada attīstības stratēģijas 2012.–2032.gadam tālāku virzību un izstrādāt jaunu stratēģiju, kas būtu balstīta uz Nacionālā attīstības plāna nostādnēm, nodrošinot arī plašāku sabiedrības pārstāvniecību.

«Jelgavas novada attīstības stratēģija 2012.–2032.gadam, ko Jelgavas novada dome ir akceptējusi 2012.gada 26. jūnijā un nodevusi sabiedriskai apspriešanai, tajā iekļauto abstrakto, no realitātes atrauto un pašvaldības kompetencēm neatbilstošo uzstādījumu dēļ nav pieņemama kā novada ilgtermiņa attīstības dokuments,» vēstulē pašvaldībai norāda partijas Jelgavas nodaļas vadītājs Madars Lasmanis, piebilstot, ka attīstības dokumentā ietverta virkne Jelgavas novadam nevēlamu attīstības virzienu. Partijas ir pārliecināta, ka dokumentā iekļautie jēdzieni un mērķi, piemēram, «lai ražotnes nodrošinātu ar enerģiju, tiek izmantota atomenerģija», «tiek ievests papildus labi apmācīts darbaspēks», «iedzīvotāji ir internacionāli un pakļauti rotācijai», «tiek domāts par īslaicīgām būvēm un ēkām», «nav nepieciešams izkopt vietējās tradīcijas», devalvē šādu dokumentu jēgu sabiedrības acīs, materializē nevēlamus novada attīstības virzienus, novērš uzmanību no aktuālajām problēmām, nesaimnieciskuma un citām ikdienā sastopamajām negatīvajām izpausmēm Jelgavas novadā.«Stratēģija ir izstrādāta formāli, neiesaistot sabiedrību, tagad tādā pašā veidā tiek organizēta tās sabiedriskā apspriešana, veicot to lielā steigā, par ko liecina gan izvēlētais apspriešanas veids, gan laiks, kas ir intensīvākais lauksaimnieciskās darbības periods,» uzskata «Vienotības» Jelgavas novada vadība.