ZZ.lv ARHĪVS

Pašvaldībām sniegs valsts aizdevumu bērnudārzu celtniecībai, ja rindā uz vietām bērnudārzos gaidīs vairāk nekā 100 bērni

LETA

2021. gada 14. decembris 16:08

26
Pašvaldībām sniegs valsts aizdevumu bērnudārzu celtniecībai, ja rindā uz vietām bērnudārzos gaidīs vairāk nekā 100 bērni

Pašvaldībām tiks sniegts valsts aizdevums bērnudārzu celtniecībai, ja rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs gaidīs vairāk nekā 100 bērni, paredz šodien valdības atbalstītā kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai.

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektus.

Pašvaldības investīciju projektus varēs iesniegt divas reizes - līdz 2022. gada 1. februārim un līdz 1. jūnijam.

Pašvaldības varēs iesniegt investīciju projektus, ja bērnu skaits, kuri 2021.gada 1.oktobrī sasnieguši pusotra gada vecumu un ir iekļauti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir lielāks par 100. Turklāt attiecīgās pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot investīciju projektu, bērnu skaitam rindā ir jābūt lielākam par 50. 

Maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nedrīkstēs pārsniegt 22 000 eiro vienas jaunas pirmsskolas izglītības iegūšanai paredzētas vietas izveidei, ja attiecīgajā zemes vienībā nav pirmsskolas izglītības iestāžu ēku. Savukārt citos gadījumos izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 15 840 eiro vienas jaunas pirmsskolas izglītības iegūšanai paredzētas vietas izveidei.

Tāpat ir noteikti citi kritēriji aizdevumu saņemšanai, piemēram, projekti jāpabeidz līdz 2024.gada 31.decembrim, pašvaldībām jāiesniedz nepieciešamā informācija par plānoto investīciju projektu, tostarp projekta nepieciešamības pamatojums, plānotās izmaksas u.c.

Kā skaidro VARAM, 2021.gada 1.oktobrī kopējā reālā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija 7892 bērni. Salīdzinot ar 2020.gada 1.oktobra datiem, rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājusies par 21%.

2020. un 2021.gadā kopumā tika atbalstīta valsts budžeta aizdevumu piešķiršana 23 investīciju projektiem īstenošanai par 39,6 miljoniem eiro. No šiem projektiem 18 investīciju projekti ir jau īstenoti vai vēl turpinās to īstenošana Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils, Ropažu, Siguldas un Tukuma novados, kā arī Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rīgā. Šo projektu īstenošanas rezultātā tiks radītas 2 463 jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Foto: no arhīva