ZZ.lv ARHĪVS

Tiesībsargs atzīst – Jelgavas dome pārkāpj iedzīvotāju tiesības

Tiesībsargs atzīst – Jelgavas dome pārkāpj iedzīvotāju tiesības

Konstatējot pašvaldības nolikuma pārkāpumus Jelgavas pilsētas domes sēžu kārtībā un demokrātijas principu neievērošanu, Jelgavas pilsētas domes deputāts Aigars Rublis ("Vienotība") aizvadītā gada nogalē vērsās pie Latvijas Republikas Tiesībsarga, lūdzot izvērtēt notikušā likumību. Saņemtā Tiesībsarga atbilde apstiprina - Jelgavas pašvaldība rīkojas pretēji labas pārvaldības principiem un tādējādi pārkāpj ne tikai deputātu, bet arī jelgavnieku tiesības. 

"Organizējot attālinātās Jelgavas pilsētas domes sēdes, domes priekšsēdētājs piedāvāja iztikt bez ziņojumiem par konkrētajiem, domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem, un šo ierosinājumu atbalstīja vairākums valdošās pozīcijas deputātu. Deputātu iepazīstināšana ar ziņojuma tekstu, arī pēc Tiesībsarga sniegtā skaidrojuma, ir viens no būtiskākajiem domes sēdē apspriežamo jautājumu procesa elementiem, un tā izslēgšana no dienaskārtības padara lemšanas procesu formālu un liedz iespēju ne tikai deputātiem, bet arī iedzīvotājiem saņemt objektīvu informāciju," uzsver A.Rublis.

Tiesībsargs, analizējot Jelgavas domes sēžu audio ierakstus, secinājis, ka sēdes ir formālas un pārsvarā notiek tikai balsošana, tādējādi liedzot iedzīvotājiem saņemt objektīvu informāciju un padarot pašvaldības darbību necaurspīdīgu. "Šāda pašvaldības rīcība ir pretēja Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā noteiktajam labas pārvaldības principam. [...] Atbilstoši labas pārvaldības principam pašvaldības lēmuma pieņemšanas procesam jābūt ne tikai caurspīdīgam, bet tajā arī jānodrošina pienācīga procedūru norise un efektivitāte. Proti, bez leģitīma iemesla mainot (šajā gadījumā vienu posmu vispār izslēdzot) domes sēdē apspriežamo jautājumu secību, tiek saīsināts domes sēdēs pavadītais laiks, un atzīstams, ka domes sēdes tādējādi top formālas pašvaldības iedzīvotājiem svarīgu lēmumu pieņemšanā," teikts Tiesībsarga vēstulē.

Vienlaikus Tiesībsargs norādījis uz vēl citām nepilnībām Jelgavas pašvaldības darbā, piemēram, neievērojot pašvaldības nolikumu, tiek radīti cita starp arī priekšnoteikumi demokrātijas principu pārkāpumiem. Tāpat konstatēti likuma "Par pašvaldībām" pārkāpumi, proti, iedzīvotājiem nav iespējams iepazīties ar visiem domes lēmumiem – tie pašvaldības mājas lapā vairākos gadījumos publicēti bez pielikumiem.

"Pievienojos Tiesībsarga aicinājumam, ko viņš nosūtījis Jelgavas domes – mudinu pašvaldību, īpaši – tās vadību strādāt iedzīvotāju interesēs un ievērot demokrātijas principus. Pieņemot jelgavniekiem svarīgus lēmumus, ir svarīgi, lai sabiedrība būtu par tiem informēta. Diemžēl daudzos gadījumos lēmumu sagatavošana notiek "pa kluso", ko pierādīja arī pagājušā gada budžetā pēkšņi iekļautais līdzfinansējuma samazinājums tiem bērniem, kuri domes bezdarbības dēļ nevar mācīties  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un ir spiesti izvēlēties privāto pakalpojuma sniedzēju. Toreiz, pateicoties manai un sabiedrības aktīvai iesaistei, šo lēmumu izdevās apturēt, un tā tam vajadzētu būt vienmēr – pašvaldība nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir pretrunā ar iedzīvotāju interesēm," piebilst A.Rublis.

Jāatgādina, ka jau 2018.gadā tikai pēc A.Rubļa vēršanās pie Tiesībsarga, tika atcelts antidemokrātiskais punkts pašvaldības nolikumā, kas debates par domes sēdēs  skatāmo jautājumu atļāva rīkot tikai tad, ja par to nobalsoja deputātu vairākums, turklāt katram runātājam tika dotas ne vairāk kā piecas minūtes un domes deputāts debatēs nedrīkstēja divreiz uzstāties par vienu jautājumu.

Foto: no arhīva