ZZ.lv ARHĪVS

Ārsti un pacienti ņem veselības politikas grožus savās rokās

Ārsti un pacienti ņem veselības politikas grožus savās rokās

Vairākus mēnešus onkoloģijas nozares vadošie speciālisti kopā ar pacientu aizstāvības organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvjiem strādāja pie onkoloģijas plāna stratēģijas – tika izstrādāts onkoloģijas plāna ietvars saskaņā ar pacientu, ārstu un Eiropas savienības prasībām. Onkoplāna ietvars ir iesniegts Veselības ministrijai.

Onkoplāna ietvars parāda stratēģiskos virzienus, kuros pacientu organizācijas un ārsti ir gatavi strādāt kopā ar Veselības ministriju, lai pēc iespējas sakārtotu onkoloģijas nozari un organizēti plānotu vēža pacientu aprūpi.  

Onkoloģijas plānam ir būtiska nozīme, jo tas pievērš sabiedrības uzmanību tam, kā tiek organizēta vēža pacientu aprūpe un kādi ir tās rezultāti. Tas ļauj pastiprināt dažādu pušu un sektoru iesaisti problēmas risināšanā, kā arī definē nacionāla mēroga standartus attiecībā uz sagaidāmo rezultātu un darbībām, kas veicamas, lai šo rezultātu sasniegtu. Veselības ministrijai iesniegtajā onkoplāna ietvarā ir norādītas sadaļas un konkrēti pasākumi, kas jāiekļauj dokumenta gala redakcijā.

Ārsti un pacientu pārstāvji norāda, ka nākamā perioda onkoloģijas plānam ir jābūt ar izmērāmiem kritērijiem, pārdomātam, mērķtiecīgam un izpildāmam, kā arī pienācīgi finansētam. Tā virsmērķim jābūt pacientu un sabiedrības ieguvumam. 

Ārstu un pacientu kopīgi izstrādātajā materiālā uzsvērts, ka onkoplānā ir obligāti jāiestrādā:

Skaidri definētas kvalitātes prasības. To mērķis ir panākt, ka diagnozes tiek noteiktas un pacienti tiek ārstēti atbilstoši starptautiskajās vadlīnijās noteiktajiem principiem.

Izmērāms darbības rezultāts. Katrai darbībai ir jābūt kritērijiem, kas parāda rezultātu un ļauj skaidri noteikt tās efektivitāti. Ir jāspēj nodalīt efektīvās un neefektīvās darbības, lai lieki netērētu valsts budžeta līdzekļus.

Atbildīgās institūcijas. Katram plānā definētajam pasākumam nepieciešams nosaukt par uzdevuma izpildi atbildīgo institūciju, kas pārrauga plāna izpildi.

Izpildes termiņi. Plānā nepieciešams iestrādāt starpmērķus un konkrētus termiņus darbību veikšanai un sasniedzamajam rezultātam.

Cīņu ar vēzi pieteikusi arī Eiropas Komisija, kas līdz šī gada beigām plāno nākt klajā ar Eiropas Vēža apkarošanas plānu. Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāseko šim piemēram, izvirzot onkoloģijas jomu kā galveno prioritāti, lai stratēģiski identificētu vajadzības, piesaistītu nepieciešamo finansējumu un samazinātu Latvijas pacientu nevienlīdzību pārējo Eiropas valstu vidū.

Vairāk informācijas - http://www.onkologi.lv/aktualitate/vestule-latvijas-republikas-veselibas-ministrijai/.

Foto: publicitātes