ZZ.lv ARHĪVS

Būs izmaiņas Lielplatones pasta nodaļas darbībā

zz.lv

2019. gada 3. marts 12:32

217
Būs izmaiņas Lielplatones pasta nodaļas darbībā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 29. marta tiek mainīts Lielplatones pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām, informē “Latvijas pastā”. Turpmāk Lielplatonē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 8 līdz 9 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās Lielplatones pagasta pārvaldes telpās Lielplatones muižā, Alejas ielā 7, vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Lielplatones pasta nodaļā, kas “Latvijas pastam” rada ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5300 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi vai arī klienti tos varēs saņemt savā dzīvesvietā.

Tāpat kā līdz šim Lielplatones pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā un citus pakalpojumus.

Ar pastnieka starpniecību Lielplatones iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Lielplatones iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281380.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Lielplatones pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25700073 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Elejas pasta nodaļu Stacijas ielā 1, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16, savukārt otrdienās no pulksten 8.30 līdz 18.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums “Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka “Latvijas pastam” katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Lielplatones pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 29. marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.


Foto: pasts.lv