ZZ.lv ARHĪVS

Vilcē slēgs Ķīves bibliotēku

zz.lv

2018. gada 23. novembris 12:04

446
Vilcē slēgs Ķīves bibliotēku

Ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, iedzīvotāju skaita samazināšanos un uzturēšanas izmaksas, no 1. decembra Vilcē nolemts slēgt Ķīves bibliotēku, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Kā norāda Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna, Ķīves bibliotēkas slēgšana nav pēkšņs lēmums. Pārvalde ik gadu izvērtē visu bibliotēku darbību pamatrādītājus – krājuma atbilstību lietotāju vajadzībām, bibliotēkas apmeklētāju skaitu, tehnisko materiālbāzes nolietojumu un nepieciešamību, kā arī citus rādītājus. Ķīves bibliotēkas gadījumā pēdējos gados kļuvis aktuāls jautājums tieši par ēkas tehnisko stāvokli. Bibliotēka atrodas Vilces pagasta Ķīves skolas telpās, kas vēsturiski ir bijusi pirmā Vilces pagasta skolas ēka. Tajā ir vairāki dzīvokļi, daļa no tiem pieder pašvaldībai, bet daļa – privātpersonām.

“Šovasar pašvaldības Būvvalde, apsekojot ēku, atzina, ka tā kļuvusi cilvēka drošībai bīstama – namam ievērojami bojātas jumta konstrukcijas. Vērtējot nepieciešamību pēc ēkas rekonstrukcijas, pašvaldība pieņēma lēmumu neieguldīt līdzekļus kopīpašumā. Tāpat tika izskatīts un analizēts bibliotēkas reorganizācijas plāns, piemēram, pārvietojot bibliotēku uz citām pašvaldības īpašumā esošām telpām. Ņemot vērā faktu, ka Vilces pagastā darbojas vēl divas publiskas bibliotēkas – Vilces un Ziedkalnes –, kā arī pieejama Vilces pamatskolas bibliotēka, likumsakarīgs ir lēmums par bibliotēkas slēgšanu. Esošais bibliotēku skaits pagastā pilnībā nodrošina lasītāju pieprasījumu, jo pēdējo 15 gadu laikā iedzīvotāju skaits pagastā samazinājies aptuveni par 500. Statistikas dati uz šī gada 1. janvāri atklāj, ka kopējais Vilces pagasta iedzīvotāju skaits šobrīd ir ap 1548,” skaidro A. Liekna.

Ķīves bibliotēkas krājums ir aptuveni 7000 vienību. Grāmatu fondu iecerēts sadalīt pa pārējām Vilces pagasta bibliotēkām un citām novada publiskajām bibliotēkām.

Jānorāda, ka Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi arī Latvijas Bibliotēku padomes atļauju par bibliotēkas slēgšanu.

“Kamēr nebijām saņēmuši apstiprinošu lēmumu no Latvijas Bibliotēku padomes par Ķīves bibliotēkas slēgšanu, Vilces pagasta iedzīvotājiem neminējām konkrētu datumu, kad tieši bibliotēka pārtrauks savu darbību. Pašlaik, kad lēmums ir saņemts un jautājums nonācis arī novada deputātu dienaskārtībā, zināms, ka bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta jau ar nākamās nedēļas nogali – 1. decembri. Savukārt pilnīga bibliotēkas darbības pārtraukšana varētu notikt līdz nākamā gada martam, jo nepieciešams laiks, lai veiktu grāmatu fonda norakstīšanu un sadalīšanu, kā arī inventāra un pamatlīdzekļu pārvietošanu pēc nepieciešamības uz citām novada bibliotēkām,” turpina A.Liekna.

Vilces pagasta pārvalde aicina bibliotēkas apmeklētājus līdz 1. decembrim atdot bibliotēkā paņemtās grāmatas. Tāpat pārvalde ziņo, ka iecerēts līdz ar jauno gadu izmainīt Vilces bibliotēkas darba laiku, lai lasītājiem bibliotēka kļūtu pieejamāka arī vakara stundās.

Pašvaldībā izskatīts jautājums arī par līdzvērtīgas darba vietas nodrošināšanu Ķīves bibliotēkas vadītājai.


Foto: Jelgavas novada pašvaldība