ZZ.lv ARHĪVS

Trīs studenti saņems Jelgavas novada stipendiju

zz.lv

2018. gada 14. novembris 09:35

750
Trīs studenti saņems Jelgavas novada stipendiju

Pasniegtas Jelgavas novada pašvaldības stipendijas apņēmīgākajiem jauniešiem, kuri šogad uzsākuši studiju gaitas. 2018./2019. mācību gadā stipendija piešķirta trīs novada jauniešiem – Artim Galvanovskim, Agnetai Veinbergai un Lienei Roziņai.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijai šogad pieteicās astoņi jaunieši, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Septiņi no viņiem atbilda stipendijas saņemšanas prasībām, bet viens pretendents netika vērtēts, jo viņa deklarētā dzīvesvieta nav novada teritorijā, kas ir viens no stipendijas saņemšanas nosacījumiem.

Kā atzīst stipendijas piešķiršanas komisija, šogad pretendenti bijuši spēcīgi – sekmju vērtējumā konkurence izvērtusies ļoti sīva, taču, lai iegūtu novada stipendiju, tiek vērtēti arī citi būtiski kritēriji, piemēram, jaunieša iesaiste ārpusklases aktivitātēs, motivācija un redzējums par izvēlēto studiju programmu, nākotnes mērķi. Izvērtējot visus kritērijus, stipendija piešķirta trim minētajiem jauniešiem.

A.Galvanovskis absolvējis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un uzsācis studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes bakalaura studiju programmas “Bioloģija” 1. kursā. A.Veinberga šogad absolvējusi Elejas vidusskolu un studē Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes 2. līmeņa studiju programmas “Farmācija” 1. kursā. Savukārt L.Roziņa pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursā. Katrs no šiem jauniešiem saņems Jelgavas novada pašvaldības stipendiju 1500 eiro akadēmiskajā gadā – ik mēnesi 150 eiro līdz pat studiju noslēgumam.

Jelgavas novada pašvaldības stipendija jauniešiem tiek piešķirta jau kopš 2012. gada, kad pašvaldība un Latvijas Universitātes fonds noslēdza līgumu par stipendiju piešķiršanu novada jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu sava novada iedzīvotāju vidū. Stipendija paredzēta ikvienam novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš reģistrējies studijām jebkurā Latvijas augstskolā jebkurā bakalaura studiju programmā.

Paralēli studijām stipendijas saņēmējs drīkst strādāt algotu darbu, savukārt, lai iegūtu stipendiju, pretendentiem tiek izvirzīti vairāki kritēriji: absolvējot 12. klasi, vidējam vērtējumam jābūt augstākam par 7,5 ballēm, jāiesniedz motivācija stipendijas saņemšanai un eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam(-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”, kā arī jānorāda īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Šogad stipendijas piešķiršanu vērtēja komisija, kurā darbojās gan Jelgavas novada pašvaldības speciālisti, gan Latvijas Universitātes fonda pārstāvji.


Foto: Jelgavas novada pašvaldība