ZZ.lv ARHĪVS

SARC “Staļģene” pārbūvēs telpas un labiekārtos teritoriju; iemītniekus pārvieto uz Kalnciemu un Eleju

zz.lv

2018. gada 27. augusts 10:21

427
SARC “Staļģene” pārbūvēs telpas un labiekārtos teritoriju; iemītniekus pārvieto uz Kalnciemu un Eleju

Jelgavas novada domes deputāti apstiprinājuši lēmumprojektu par sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) “Staļģene” telpu pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, tam paredzot veikt aizņēmumu Valsts kasē 488 087 eiro apmērā, informē pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone. Tā kā būvniecības darbi objektā aizsāksies jau septembra sākumā, šomēnes iemītnieki tiek pārvietoti uz diviem citiem novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem. SARC “Staļģene” kopumā pakalpojums tiek nodrošināts 26 pilngadīgām personām – 11 klienti uz laiku pārcelsies uz SARC “Kalnciems”, bet 15 klienti – uz SARC “Eleja”.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem, kas noslēdzās augustā, zināms, ka būvdarbus objektā veiks uzņēmums “Delpro-Telms”. Kopējais būvniecības ilgums noteikts līdz nākamā gada jūnijam. Šogad firmai jāveic ēkas iekštelpu pārbūve un remontdarbi, daļēji aizsākot arī jau teritorijas labiekārtošanu.

“Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene” ir Jelgavas novada Labklājības pārvaldes pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālo funkcionēšanu. “Šobrīd iestādē mīt 26 personas, bet kopumā mēs spējam uzņemt ap 30 personām. Remonta laikā telpu plānojums pa istabiņām tiks saglabāts esošais, jo tas ir gana funkcionāls. Galvenais būvnieku uzdevums iekštelpās būs panākt durvju aiļu paplašināšanu. Daļa iestādes iemītnieku ir ar ierobežotu kustību brīvību, viņu pārvietošana no telpas uz telpu notiek ratiņkrēslā vai gultā. Esošās durvju ailes ir par šauru, kas personālam apgrūtina pacientu pārvietošanu. Tāpat iecerēts daļai ēkas ieklāt jaunu grīdas pārklājumu un veikt telpu kosmētisko remontu,” stāsta Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” vadītāja Agnese Kotlere.

Līdzās vairāku iekštelpu labiekārtošanai iestādes vadība iecerējusi arī pārveidot un labiekārtot sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra pagrabstāvu.

“Līdz šim ēkas pagrabstāvs nav ticis praktiski izmantots. Tas nav ne apgaismots, ne funkcionāli izmantojams, bet platības ziņā ir gana plašs, lai tajā varētu ierīkot papildu telpas. Vēlamies, lai pagrabstāvā tiktu izbūvēta noliktava un telpa veļas mazgāšanai,” turpina A.Kotlere.

Ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, iestādē tiks izbūvēti arī sanitārie mezgli atbilstoši mūsdienu prasībām, nomainīta elektroinstalācijas sistēma un apgaismojuma ķermeņi, sakārtota katlu telpa, apkures un ventilācijas sistēma, izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, videonovērošanas sistēma, kā arī elektroapgādes, datortīklu un izsaukuma sistēma.

Iecerēts, ka iekštelpu pārbūves darbi varētu noslēgties līdz šī gada beigām, savukārt nākamā gada pavasarī – teritorijas labiekārtošana. Plānoto darbu sarakstā ir ieklāt pagalmā bruģi, uzbūvēt nojumi dažādu pasākumu rīkošanai, ierīkot soliņus un atkritumu tvertnes, āra apgaismojumu un veikt citus uzlabojumus.

Uzņēmums “Delpro-Telms” apņēmies būvdarbus īstenot par 474 292 eiro (ar PVN). Būvprojektu izstrādi par 9 196 eiro (ar PVN) un autoruzraudzību par 1815 eiro (ar PVN) objektam veicis SIA “Namejs Plus”. Savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “Lerix” par 11 979 eiro (ar PVN).


Foto: Jelgavas novada pašvaldība