ZZ.lv ARHĪVS

Jelgavas novada dome lems par pirmo Staļģenes dzīvokļu pārņemšanu; iedzīvotājus aicina uz sanāksmi

zz.lv

2018. gada 21. augusts 08:20

1776
Jelgavas novada dome lems par pirmo Staļģenes dzīvokļu pārņemšanu; iedzīvotājus aicina uz sanāksmi

Jelgavas novada dome 22. augusta sēdē izskatīs lēmumprojektu saistībā ar VAS “Privatizācija aģentūra” lēmumu par Staļģenes daudzdzīvokļu mājas Svirlaukas ielā 18 četru dzīvokļu nodošanu īpašumā pašvaldībai. Tie ir pirmie objekti, kas pēc gadiem ilgušās tiesvedības ar SIA “Vedgas” var tikt pārņemti, lai vēlāk varētu lemt par dzīvokļu nodošanu īrei vai atsavināšanai, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas Staļģenes centrā (“Strauti”, “Tērces”, “Bangas”, “Avoti”, “Atvari” un “Līči”) valsts īpašumā nonāca pērn, noslēdzoties tiesvedībai augstākajā instancē. Ar Augstākās tiesas spriedumu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji savā ziņā saņēma “brīvlaišanu” no SIA “Vedgas”, kas vairāk nekā 20 gadu juridisku mahināciju rezultātā pēc paju sabiedrības – agrofirmas “Staļģene” – likvidēšanas iedzīvotājus nostādīja ķīlnieku lomā. Tiesa gan, 2016. gadā iztiesātā lieta attiecās tikai uz daudzdzīvokļu ēkām, bet ne uz zemi zem tām.

Pa šo laiku atbilstoši Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013. gada 2. aprīļa spriedumam pirmajai mājai (Svirlaukas ielā 18) īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar zemesgrāmatu tiesneša 2017. gada 1. augusta lēmumu un ierakstu Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā.

“Minētā ēka ir 18 dzīvokļu māja – lielākā daļa iedzīvotāju ar uzrādāmu dokumentāciju dzīvokļu īpašumtiesības var nokārtot ar VAS “Privatizācijas aģentūra” nepastarpināti, ievērojot privatizācijas kārtību. Taču četriem dzīvokļiem nav pierādāmas dokumentācijas par īres tiesībām, īres līgumu termiņi ir beigušies, un iedzīvotājiem nav iespējas tiesiski pierādīt savas saistības. “Privatizācijas aģentūra” vispirms piedāvā nodot šos dzīvokļus Jelgavas novada pašvaldības īpašumā, un attiecīgi pašvaldība tālāk varēs lemt, vai tā šos dzīvokļus iedzīvotājiem izīrēs vai nodos atsavināšanai. Jāpiebilst, ka šādā procesā noritēs vēl piecu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu pārņemšana. Pagaidām konkrētus termiņus nav iespējams minēt,” skaidro SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” jurists Aldis Jēgeris.

2016. gada nogalē noslēdzoties tiesvedības procesam par ēku īpašumtiesībām, pašvaldība organizēja Staļģenes centra sešu māju iedzīvotāju sanāksmi, kurā skaidroja gaidāmo dokumentācijas un lēmumu procesu un to, kas nepieciešams, lai pašvaldība varētu realizēt māju iedzīvotājiem labvēlīgāko scenāriju īpašumtiesību sakārtošanai.

Tā kā tiesiski šis process ir sarežģīts un ne visiem cilvēkiem līdz galam saprotams, Jelgavas novada pašvaldība šonedēļ aicina iedzīvotājus uz atkārtotu sanāksmi, lai izskaidrotu gan juridisko procesu, kas saistīts ar “Privatizācijas aģentūras” lēmumu, gan iespējamiem apsaimniekošanas jautājumiem.

Iedzīvotāju sanāksme notiks ceturtdien, 23. augustā, pulksten 18 IKSC “Līdumi”.

Sešas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas ar 108 dzīvokļiem (“Strauti”, “Tērces”, “Bangas”, “Avoti”, “Atvari” un “Līči”) celtas padomju gados un sākotnēji bija kolhoza “Staļģene”, vēlāk paju sabiedrības agrofirmas “Staļģene”, īpašums. Agrofirmu likvidējot 2011. gada 9. aprīlī, aizsākās šo māju īpašumtiesību neskaidrības, jo dzīvokļus nevarēja privatizēt. Dažādu darījumu rezultātā agrofirmas īpašumi vispirms nonāca AS “Parex banka”, bet pēc tam SIA “Vedgas” valdījumā. Starp SIA “Vedgas” un AS “Parex banka” bija noslēgts cesijas līgums, kas SIA “Vedgas” pilnvaroja piedzīt parādu no agrofirmas 714 908 latu (vairāk nekā miljons eiro) vērtībā. Līdz ar to māju iedzīvotāji pilnībā kļuva atkarīgi no namu pārvaldošā uzņēmuma. Jelgavas novada pašvaldība jau kopš novada izveides iesaistījusies tiesvedībās. Tiesvedības par īpašumtiesībām tika uzsāktas jau 2010. gadā, kad pirmās instances tiesa – Zemgales apgabaltiesa – noraidīja SIA “Vedgas” prasību un spriedumā atzina, ka nami saskaņā ar likumiem un, izvērtējot dokumentāciju, pieder Latvijas valstij. SIA “Vedgas” spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, kas apelācijas sūdzību izskatīja 2013. gada 2. aprīlī. Arī Augstākās tiesas spriedumā SIA “Vedgas” prasība tika noraidīta, tādējādi atzīstot, ka īpašumtiesības pieder valstij. Neilgi pēc tam SIA “Vedgas” iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu departamentam, norādot, ka tiesa nepareizi iztulkojusi un attiecinājusi lietas apstākļus. Pēc trīs gadiem – 2016. gada 30. decembrī – SIA “Vedgas” iesniegto kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu departaments noraidīja.

Pilnībā māju jautājums būs atrisināts, kad noslēgsies vēl viena tiesvedība, kas saistīta par zemi zem mājām, ko firmai, pamatojoties ar cesijas līgumu, savulaik zemes reformas laikā piešķīra pašvaldība.


Foto: Jelgavas novada pašvaldība