ZZ.lv ARHĪVS

Ievēlēti Jelgavas domes komiteju locekļi

zz.lv

2017. gada 30. jūnijs 07:40

935
Ievēlēti Jelgavas domes komiteju locekļi

Jelgavas domes sēdē ievēlēti domes pastāvīgo komiteju locekļi. Atbilstoši nolikumam, Jelgavas domē darbojas četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja; Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja; Izglītības, kultūras un sporta komiteja; Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja.

Finanšu komitejā ievēlēti Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, domes priekšsēdētāja vietnieki Rita Vectirāne un Jurijs Strods, deputāti Vilis Ļevčenoks, Gunārs Kurlovičs, Ivars Jakovels, Sergejs Stoļarovs, Aigars Rublis un Inese Bandeniece.

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā darbosies R.Vectirāne, Dace Olte, Lauris Zīverts, I.Jakovels un Mintauts Buškevics.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēti R.Vectirāne, S.Stoļarovs, M.Buškevics, I.Bandeniece, Roberts Šlegelmilhs.

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā darbosies J.Strods, V.Ļevčenoks, Andrejs Garančs, Andrejs Eihvalds un A.Rublis.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” Finanšu komiteju vadīs domes priekšsēdētājs A.Rāviņš, bet pārējo komiteju vadītāji tiks ievēlēti, kad komiteju locekļi sanāks uz sēdi. Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas pirmā sēde notiks 11. jūlijā, bet Finanšu komitejas un Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas pirmā sēde – 12. jūlijā.

Pastāvīgās komitejas sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē; sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē; pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu; izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai; apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes; veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Katram domes deputātam jāiesaistās vismaz vienā komitejā.


Foto: no arhīva