ZZ.lv ARHĪVS

Vienkārši «Gleznas»

Māris Brancis

2015. gada 14. jūlijs 12:59

761
Vienkārši «Gleznas»

Mākslinieka Ivara Klapera (1945) jubilejas izstādes, kas no 12. jūlija līdz 9. augustam skatāma Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, nosaukums ir ļoti vienkāršs – «Gleznas», kas ir tikpat vienkāršs kā viņš pats un viņa glezniecība.

Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas 1980. gadā viņš lielu vērību veltīja portretam. Tie parasti bija neliela formāta, krāsās satumsināti, iedziļinoties modeļa emocionālajā noskaņā un meklējot raksturīgu kompozīciju. Par Ivara Klapera portretista spējām liecina daudzās portretu skices, kas tapušas, vēl dienot armijā. Pamazām mākslinieka uzmanības centrā nonāca ainava un jo sevišķi klusā daba. Blakus lietu kārtojumiem, kas vēstīja par autora garīgajām interesēm, arvien lielāku nozīmi ieguva ziedi. 

1980. gadu beigās – 1990. gados Ivaru Klaperi vairs nevilināja ne to materialitāte, ne arī krāszieda izsmalcinātās tonālās nianses, bet gan krāsu dekoratīvs paspilgtinājums un ziedu un lapu teju vai ģeometrisks vienkāršojums. Krāsas kļuva gaišākas, radot dzīvespriecīgu noskaņojumu.

1990. gadu otrajā pusē pusē grafiski iezīmētās formas pavirzījās nostāk, dodot vietu brīviem krāslaukumiem un atraisītiem ritmiem. Būtiska bija gaisma, kas starp tumšākām vietām uzzibsnīja kā gaiši akcenti. Tas secīgi noveda pie tā, ka Ivars Klaperis pietuvojās abstraktākiem gleznojumiem, nekad tomēr nezaudējot saikni ar dabu. Kaut vai gaisma atmirdzēja starp spēcīgiem, enerģiskiem otas vēzieniem, dodot nojausmu par apkārtnes klātesamību. 

Laikam ritot, gleznotājs atkal šad un tad pievērsās reālākam dabas attēlojumam, un, kā liecina pēdējā laika darbi, īstenība no jauna piesaista viņa radošo pašizteiksmi, arī portrets aicināt aicina tam atvēlēt laiku un enerģiju.

Jubilārs ir dzīves apliecinātājs. Ar saviem darbiem mākslinieks nāk pie skatītāja ar optimistisku dzīves uztveri, vitalitāti, kaut arī viņš dažkārt attēlo dramatiskas noskaņas dabā. Ivara Klapera galvenās tēmas ir pavasaris, ziedēšana, jūras un ezeru nerimtīgais darbīgums un dzīves pilnasinība. 

Kopš 1984. gada Ivars Klaperis daudz enerģijas atdod amatiermākslai, vadot Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» Gleznošanas studiju (kopā ar Andu Kalniņu), palīdzēdams daudziem glezniecības interesentiem izkopt un attīstīt savas dotības.Ivars Klaperis ir Jelgavas Mākslinieku biedrības valdes loceklis. 2004. gadā saņēmis Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra» apbalvojumu «Labākais kultūras darbinieks», 2003., 2005. gadā Jelgavas Domes Pateicības rakstu par ieguldījumu mākslas izpratnes veidošanā un aktīvu māksliniecisko radošo darbu, 2006. gadā – Pateicības rakstu par ilggadēju darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes kultūrizglītībā.


FOTO: Raitis Puriņš