ZZ.lv ARHĪVS

Algos lauku konsultantus par 330 580 eiro

zz.lv

2014. gada 21. jūlijs 09:46

304
Algos lauku konsultantus par 330 580 eiro

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šodienas sāk iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalstam kopumā par 330 580 eiro pasākumā "Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai", liecina informācija LAD mājaslapā. Iesniegumu pieņemšana notiks līdz 21.augustam.

Finansējums paredzēts valsts lauku tīkla un zivsaimniecības sadarbības tīkla darbinieku, tostarp novada lauku attīstības konsultantu, darbības nodrošināšanai.

Pieejamais finansējums atbalsta pretendentam, lai nodrošinātu valsts lauku tīkla un zivsaimniecības sadarbības tīkla darbinieku, tostarp novada lauku attīstības konsultantu, darbu, ir 165 290 eiro. Šī nauda paredzēta atbalstam konsultantiem, lai nodrošinātu meliorācijas kadastra datu sakārtošanu un atbilstību.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2014.gada 1.decembris. Projekti iesniedzami arī elektroniski, izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu.