ZZ.lv ARHĪVS

«Saskaņa» Jelgavā piedāvā pašvaldības lietvedībā ieviest krievu valodu un reorganizēt «Jelgavas Vēstnesi»

> LETA

2012. gada 2. decembris 13:34

2516
«Saskaņa» Jelgavā piedāvā pašvaldības lietvedībā ieviest krievu valodu un reorganizēt «Jelgavas Vēstnesi»

Savā pašvaldību vēlēšanām gatavotajā Rīcības programmā politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» sociāldemokrātiskā partija (SDP) «Saskaņa» piedāvā pašvaldības lietvedībā ieviest krievu valodu komunikācijā ar iedzīvotājiem.

SDP «Saskaņa» Jelgavas nodaļas vadītājs Ivars Jakovels aģentūrai LETA skaidroja, ka iecere neparedz pārkārtot visu pašvaldības lietvedību divās valodās, bet tikai tos dokumentus, piemēram, iedzīvotāju iesniegumus, kuri ir daļa no pašvaldības komunikācijas ar iedzīvotājiem.«Pašvaldībā pieņemsim iedzīvotāju iesniegumus gan latviešu, gan krievu un angļu valodā, nepieciešamības gadījumā tulkojot iesniegumus valsts valodā, kā arī atbildei pievienojot tulkojumu iesniegumā lietotajā valodā,» pausts nesen partijas pieņemtajā Rīcības programmā.To paredzēts īstenot, nodrošinot, ka domes darbinieki iesniegumus atbildes sagatavošanai pārtulkos latviski, bet atbildi dublēs iesniegumā lietotajā valodā.«Saskaņā ar likumu par valsts valodu pašvaldībai ir jāpieņem iesniegumi un jāatbild valsts valodā. Tajā pašā laikā, veicinot saziņu ar mazākumtautību pārstāvjiem, ir iespēja svešvalodā saņemtos iesniegumus pirms pieņemšanas izskatīšanai iztulkot valsts valodā, bet kopā ar atbildi latviešu valodā, pievienot tulkojumu iesniegumā izmantotajā valodā. Izziņas, kas nepieciešamas citām institūcijām, izsniedzamas valsts valodā,» par iecerēto kārtību skaidroja Jakovels.Viņaprāt, lai to īstenotu, nevajadzēs papildu darbiniekus un papildu finansējumu. «Uzskatām, ka Domē strādā pietiekami izglītoti un profesionāli darbinieki, kuri šo pienākumu varēs veikt sava darba ietvaros. Jāņem vērā, ka kopš deviņdesmito gadu beigām domes administrācijas darbinieku skaits ir gandrīz dubultojies, kamēr iedzīvotāju skaits pilsētā ir būtiski samazinājies,» pauda Jakovels.Tāpat «Saskaņa» paredzējusi panākt pašvaldības informatīvā preses izdevuma drukāšanu gan latviešu, gan krievu valodā, nodrošinot labāku informācijas apmaiņu ar jelgavniekiem neatkarīgi no dzimtās valodas.«Nodrošināsim pašvaldības informatīvā izdevuma drukāšanu krievu valodā tiem iedzīvotājiem, kuri ar attiecīgu lūgumu vērsīsies pilsētas Domē. Prognozējams, ka šādu pakalpojumu izvēlēsies līdz 25% visu laikraksta lasītāju, kam gadā nepieciešams atvēlēt līdz 10 000 latu,» teikts Rīcības programmā.SC jelgavnieki to iecerējuši īstenot, reformējot pašreizējo pašvaldības bezmaksas nedēļas laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis».««Saskaņas centra» skatījumā pašreizējais pašvaldības laikraksts neatbilst aktuālajām sabiedrības vajadzībām, kropļo vietējo mediju tirgu un tāpēc ir slēdzams. Pašvaldībai ir nepieciešams informatīvais biļetens, kurā tiktu atspoguļoti pašvaldības jaunākie lēmumi un izmaiņas saistošajos noteikumos, nevis, piemēram, televīzijas programma. Šāda informatīvā biļetena izdošana būtu pietiekama reizi divās nedēļās,» pauda Jakovels.Viņš skaidroja, - tā kā biļetens tiks izdots retāk un publicējamā informācija būs kompaktāka, «varēsim atteikties no pastāvīgi algojamu darbinieku pakalpojumiem, vienām no dārgākajām biroju telpām pilsētā, kā arī būtiski samazināt iespieddarbu pašizmaksu.Pakalpojuma saņemšanai izvēlēsimies ārpakalpojumu. Ņemot vērā minētos ietaupījumus, būs iespējams ne vien izdot laikraksta versiju krievu valodā, bet arī samazināt kopējo budžetu, kas pašlaik novirzīts sabiedrības informēšanai ar pašvaldības laikraksta starpniecību».SC pārstāvis piebilda, ka šāda informācijas nodrošināšana iedzīvotājiem krievu valodā atbilst arī pašreizējai valsts politikai, kas nodrošina krievu valodā raidošus raidījumus gan LTV7, gan LR4. «Lai mēs varētu sekmīgi realizēt šo valsts politiku, nepieciešams iesaistīties arī pašvaldībām, nodrošinot pilnvērtīgu informācijas apriti arī ar krievu valodā runājošajiem iedzīvotājiem,» skaidroja Jakovels.Savā rīcības programmā SDP «Saskaņa» lēš, ka, reizi divās nedēļās izdodot pašvaldības informatīvo biļetenu «Jelgavas Vēstneša» vietā, iespējams ietaupīt līdz pat 75% no līdzšinējiem pašvaldības izdevumiem laikraksta izdošanā, kas gadā varēs nodrošināt līdz pat 173 250 latu papildu līdzekļu pilsētnieku vajadzību apmierināšanai.Tāpat «Saskaņa» apņemas nodrošināt bezmaksas latviešu valodas kursus un pilsonības eksāmena sagatavošanas kursus jelgavniekiem.