ZZ.lv ARHĪVS

«Fortum Jelgava» atzīts par labāko darba devēju Zemgalē; atzinība arī «AKG Thermotechnik Lettland»

www.zz.lv

2013. gada 23. maijs 22:47

1071
«Fortum Jelgava» atzīts par labāko darba devēju Zemgalē; atzinība arī «AKG Thermotechnik Lettland»

Šodien Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) tikšanās ar Zemgales reģiona uzņēmējiem un šā gada labākā darba devēja reģionā apbalvošana. 

Tituls «Labākais darba devējs Zemgales reģionā» šogad piešķirts siltumapgādes uzņēmumam SIA «Fortum Jelgava», savukārt atzinības raksti pasniegti automašīnu radiatoru ražotnei SIA «AKG Thermotechnik Lettland» un mežizstrādes uzņēmumam SIA «Latsin», informē LDDK sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā Zanda Lamba. 

Labākais darba devējs reģionā tika noteikts, balstoties uz sekojošiem kritērijiem: uzņēmums ievieš labu pārvaldību, kas definēta Labas pārvaldības principos, savā darbībā apliecina korporatīvo sociālo atbildību, aktīvi līdzdarbojas vietējās vai nacionālā līmeņa uzņēmēju biedrībās vai darba devēju organizācijās, stiprinot sociālo dialogu un veicinot labāku pārvaldību noteiktā teritorijā, uzņēmumā nav pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā un nav nodokļu parādu. 

Vienlaikus norisinājās arī bezmaksas seminārs, kurā tika prezentēta darba vides risku vērtēšanas programma. Semināra izskaņā LDDK Darba tiesību un darba aizsardzības eksperte Līga Matīsiņa informēja uzņēmējus par iespējām saņemt ES un LDDK līdzfinansētās konsultācijas un juridisko palīdzību darba aizsardzības un tiesību jautājumos.